top of page

Aquest lloc web i el seu domini són propietat del Consell Esportiu de la Cerdanya (d'ara endavant, Consell Esportiu), amb domicili Pl. del Rec, 5 de Puigcerdà (CP 17520) i NIF V17406802, telèfon +34 972 884 884, adreça electrònica esport@cerdanya.org i número de registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya: 00117.

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys, pertanyen al Consell Esportiu o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. El Consell Esportiu presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis. El Consell Esportiu autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. 

bottom of page