top of page
EL CONSELL.jpg

El Consell Esportiu de la Cerdanya és una entitat privada sense ànim de lucre, que  es regeix per principis democràtics i representatius.  Els òrgans de representació, govern i administració del Consell Esportiu de la Cerdanya són l'Assemblea General, la Comissió Directiva i el President.

L'Assemblea General és l’òrgan superior de govern  i està integrada per les entitats esportives, els centres escolars i les institucions públiques que participen en l’activitat esportiva en edat escolar. 

Són funcions de L’Assemblea:

 

  • Marcar les línies generals d'actuació

  • Elegir els seus representants.

  • Aprovar els pressupostos i controlar la seva aplicació.

  • Nomenar una comissió permanent com a òrgan d’execució que es denominarà “Comissió Directiva”.


El Consell Esportiu de la Cerdanya es regeix pels seus estatuts.
 

Junta Directiva.jpg

Sr. Pere Valiente i Navarro. President

Sr. Igor Roig i Gutierrez. Vice-president

Sr. Jordi Pau Caballero i Oller. Secretari

Sra. Elena Iglesias i Picas.  Vocal

Sra. Estel Valverde i Company. Vocal

Sra. Eva Sanchis i Cot. Vocal

Sra. Isabel Merino i Rodriguez. Vocal

Sr. Jordi Ginesta i Puig. Vocal

Sra. Mar Quera i Bofarull. Vocal

Sra. Mireya Castells i Gil. Vocal

Sra. Montserrat Casamajó i Carrera. Vocal

Sr. Pere Real i Balaguer. Vocal

Sr. Sergi Ujaldon i Chamorro. Vocal

bottom of page