top of page

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

 

El responsable del tractament de les dades personals és Consell Esportiu de la Cerdanya (d'ara endavant, el Consell Esportiu), amb domicili Pl. del Rec, 5 de Puigcerdà (CP 17520) i NIF V17406802, telèfon +34 972 884 884, adreça electrònica esport@cerdanya.org i número de registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya: 00117.

bottom of page